Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Nordic Leisure AB breddar sin strategiska inriktning

2013-12-12

Ladda ner PDF

Den tidigare kommunicerade försäljningen av Redbet Gaming innebar en avyttring av en del av bolagsgruppens urspungsverksamhet, och även förändrade förutsättningar för den framtida verksamheten.

Styrelsen har därför utvärderat olika möjliga handlingsalternativ och landat i ett beslut avseende förändring i bolagets strategiska inriktning, innebärande att bolaget framledes har en vidare horisont för möjliga investeringar, som även möjliggör potentiella engagemang utanför spelsektorn.

Strategisk inriktning sammanfattas och tydliggörs på bolagets hemsida: nordicleisure.se

Niklas Braathen, styrelseordförande, kommenterar:

”Nordic Leisures enda nuvarande engagemang är det helägda Lifland Gaming AB, inom vilket alla våra spelverksamheter sorterar.

Att vi nu har fattat ett beslut om en strategisk inriktning som medger investeringar i andra sektorer än inom spel, ger oss utökade möjligheter som jag är övertygad om medför att vi på bästa sätt tillvaratar våra aktieägares intressen"
            

För ytterligare information, vänligen kontakta Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB på +371 29206366 eller +46 705252777 [email protected]

Nordic Leisure AB (publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 120 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm.

Kontakt:
NORDIC LEISURE AB
Stora Gatan 46
193 30 SIGTUNA
Tel: +46 18 346090 / [email protected]  
www.nordicleisure.se

Prenumerera på våra utskick