Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

SIA Optibet gör fastighetsförvärv

2013-10-22

Ladda ner PDF

SIA Optibet, helägt koncernbolag inom Nordic Leisure gruppen, har förvärvat en hyresfastighet i Riga, Lettland. Förvärvet skedde via bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 1 575 000 EUR, vilket finansieras helt med egna medel. Skäl och motiv till förvärvet är att SIA Optibet sedan lång tid som hyresgäst bedrivit verksamhet i del av den aktuella fastigheten, och det aktuella förvärvet sker i syfte utveckla verksamheten.

Niklas Braathen, styrelseordförande i Nordic Leisure AB (Publ) kommenterar:

"Vår verksamhet i Baltikum utvecklas väl och enligt plan. Det aktuella förvärvet sker på en prisnivå vi uppfattar som attraktiv, ger därmed en bättre driftsekonomi och skapar förutsättningar för utveckling av den aktuella enheten"

För ytterligare information, vänligen kontakta Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB (Publ) på +371 29206366 eller +46 705252777 / [email protected]

OM OSS
Nordic Leisure AB (publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga och Malta, och dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter drygt hundra anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm, Sverige. Moderbolagets kontor är beläget i Sigtuna, Sverige.

Kontakt:
NORDIC LEISURE AB
Stora Gatan 46
193 30  SIGTUNA
Tel: +46 18 346090 / [email protected]
www.nordicleisure.se

Prenumerera på våra utskick