Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Ledningsförändringar i Nordic Leisure

2013-10-16

Ladda ner PDF

Sigtuna 16 oktober, 2013

Nordic Leisure AB (Publ), vidare bolaget, meddelar följande: Bolagets CFO Andreas Helsing, verksam i bolaget sedan 2008, och såsom CFO sedan februari 2012, lämnar sin anställning hos bolaget vid det kommande årsskiftet. Vidare har bolagets VD och koncernchef, Claes Hallén, i bästa samförstånd med bolagets styrelse, överenskommit om att avsluta sin anställning hos bolaget i samband med ordinarie bolagsstämma i maj 2014. 

Niklas Braathen, styrelseordförande i Nordic Leisure AB:

"Nordic Leisure med dotterbolaget Lifland Gaming, vårt ägarbolag för de verksamheter som bedrivs i de operativa dotterbolagen i Estland, Lettland och Malta, flyttar sitt svenska kontor från Stockholm till Sigtuna. I samband med detta var tiden mogen för en organisationsförändring i ledningsgruppen. Efter avyttringen av Redbet, går vi nu in i en ny fas, och utvecklar våra befintliga varumärken med en tydlig inriktning mot marknader i främst forna Sovjetunionen. Jag vill tacka både Claes Hallén och Andreas Helsing för deras arbete och utmärkta insatser för bolaget."

Claes Hallén som varit VD för Nordic Leisure AB sedan 23 maj 2012, och är ledamot av bolagets styrelse, kommenterar:

”Vid stämman nästa år har det gått två år har gått sedan jag tillträdde som VD. Bolagsgruppen har under denna tid utvecklats väl och har nu utmärkta förutsättningar för fortsatt utveckling. Genom försäljningen av Redbet tidigare under året, går vi in i en omstruktureringsfas med annan geografisk marknadsinriktning. Jag konstaterar att alla koncernens spelverksamheter idag är lönsamma och visar tillväxt, och då mitt uppdrag med att omstrukturera bolaget avslutas under början av 2014, är det därmed dags för mig att kliva av som VD. I egenskap av styrelseledamot kommer jag aktivt delta i arbetet att finna en ny VD, och jag ser fram emot att fortsätta mitt engagemang i bolaget som styrelsemedlem och aktieägare."

För frågor och mer information, vänligen kontakta:
Claes Hallén, VD Nordic Leisure AB, Telefon: 070-6996099  /  E-post: [email protected]nordicleisure.se
Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB, Telefon 070-5252777  /  E-post: [email protected]
www.nordicleisure.se

Prenumerera på våra utskick