Nordic Leisure avyttrar Redbet Gaming Ltd.

2013-05-22

Ladda ner PDF

 
Nordic Leisure AB (publ) har idag ingått avtal avseende avyttring av bolaget Redbet Gaming Ltd., med säte på Malta. Redbet Gaming Ltd. driver spelverksamhet på internet under varumärkena Redbet, Whitebet, Heypoker och Total Poker.

Nordic Leisures försäljning av Redbet Gaming Ltd. är villkorat av godkännande från den Maltesiska myndigheten LGA (Lotteries and Gaming Authority).

Avyttringen av Redbet Gaming Ltd. är ett steg i koncernens strategi att fokusera på marknader i Östeuropa, där koncernens operativa huvudkontor är beläget i Riga, Lettland.

Försäljningen genomförs på skuldfri basis, genom betalning vid beräknat tillträde den 1/7, om 37.5 MSEK, vilket ger en ungefärlig resultateffekt i Nordic Leisure AB om 35 MSEK, och bedöms påverka kassaflödet positivt med cirka 40 MSEK, samt en kompletterande köpeskilling som baseras på det sålda bolagets resultat EBITDA under 2013 med en multipel om 4.6, från vilken den initiala betalningen frånräknas. Denna utbetalning beräknas ske runt första kvartalet 2014.

”Det är glädjande att vi genom denna affär dels finner en mycket bra ny ägare till vår Maltesiska verksamhet, och dels genom affären skapar förutsättningar för full fokusering på marknader i Östeuropa i enlighet med den handlingsplan vi arbetar efter” säger Claes Hallén, Koncernchef Nordic Leisure AB (publ).

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Nordic Leisure AB i samband med avyttringen av Redbet Gaming Ltd.

 
Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en bolagsgrupp som bedriver spelverksamhet via internet- och spelbutiker. Till koncernens varumärken hör bland annat Optibet, Redbet och Whitebet. Bolagsgruppen har operativa kontor i Riga och på Malta. Verksamheten bedrivs under nationella licenser. Moderbolagets kontor är beläget i Stockholm.

Nordic Leisures aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-5030 1550.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick