Flaggningsmeddelande i Nordic Leisure AB (publ) i samband med teckning av konvertibler

2013-04-26

Ladda ner PDF

 

Det konvertibla förlagslån om 9 Mkr vilket utgavs av i oktober 2010 tecknades fullt i april 2013. Detta i enlighet med villkoren för förlagslånet. Konverteringen medförde en ökning av aktiekapitalet med 1,2 Mkr. Lånet löpte tidigare med fast årlig ränta uppgående till 12 procent.

Konverteringen innebär att antalet aktier i bolaget ökar med 6 000 000 och uppgår nu till 38 170 125 aktier.

Niklas Braathens, m. familj och bolag, ägande uppgår nu till 10 100 485 aktier, motsvarande 26,5 procent av antal aktier och röster.

Michael Petterssons, m. familj och bolag, ägande uppgår nu till 5 310 000 aktier, motsvarande 13,9 procent av antal aktier och röster.

 
Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en bolagsgrupp som bedriver spelverksamhet via internet- och spelbutiker. Till koncernens varumärken hör redbet, whitebet, optibet, heypoker och goldclubcasino. Bolagsgruppen har operativa kontor i Riga och på Malta. Verksamheten bedrivs under nationella licenser. Moderbolagets kontor är beläget i Stockholm.

Nordic Leisures aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-5030 1550.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick