Redbet Holding AB - uppdatering styrelse

2012-07-06

Ladda ner PDF

Vid årsstämma i Redbet Holding AB (publ) den 23 maj 2012 valdes Jörgen Andersson, Niklas Braathen, Claes Hallén, Enar Bostedt och Peter Åström som styrelseledamöter. Det har konstaterats att Peter Åström inte kan registreras som styrelseledamot i bolaget på grund av begränsningar i tidigare åtagande mot tredje part. Därmed består styrelsen av Jörgen Andersson (ordförande), Niklas Braathen, Claes Hallén och Enar Bostedt.

Koncernchef Claes Hallén kommenterar:

"Det är tråkigt att konstatera att Peter ej medgavs tillstånd från tredje part, en av koncernens leverantörer, att sitta i bolagets styrelse. Detta baseras på ingången konkurrensklausul."

Stockholm 6 juli 2012

Styrelsen för Redbet Holding AB

Om Redbet
Redbet Holdings dotterbolag erbjuder casino, sportspel och poker på Internet via www.redbet.com, www.optibet.lv, www.heypoker.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-5030 1550.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick