Redbet Holding AB byter firmanamn till Nordic Leisure AB

2012-09-04

Ladda ner PDF

I enlighet med beslut på Redbet Holding AB:s årsstämma 2012-05-23 har bolagets firma ändrats till Nordic Leisure AB. Namnbytet sker i syfte att vara neutralt från de varumärken bolagsgruppen driver verksamhet under samt tydliggöra bolagets roll som moderbolag för bolagsgruppen.

Bolagets aktie kommer framledes handlas under ticker NLAB på Nasdaq OMX First North.

Claes Hallén VD, kommenterar:

"Vi har under lång tid noterat att omvärlden satte likhetstecken mellan moderbolaget Redbet Holding AB och den bedrivna verksamheten inom Redbet.com. För att synliggöra att vår bolagsgrupps verksamhet står på flera ben, vilka bedrivs under ett flertal olika varumärken, beslutade styrelsen under våren 2012 att föreslå ordinarie stämma i maj 2012 ett byte av bolagets firma till Nordic Leisure AB. Detta namnbyte är nu genomfört."

Om Nordic Leisure
Nordic Leisures dotterbolag erbjuder casino, sportspel och poker på Internet via www.redbet.com, www.optibet.lv, www.heypoker.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via spelbutiker i Lettland. Nordic Leisures aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-50301550.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick