Redbet Holding AB bestrider ogrundat krav från Abbantina Malta Ltd

2011-05-12

Ladda ner PDF

Redbet Holding AB bestrider helt den stämningsansökan som Abbantina Malta Ltd har inlämnat mot Redbet Holding AB rörande en fordran om ca 800 000 EUR mot Redbet Ltd, ett tidigare dotterbolag som såldes i samband med avvecklingen av verksamheten i England i maj 2010. Stockholms Tingsrätt har heller inte accepterat stämningsansökan och de har i stället förelagt Abbantina Malta Ltd att ange vilka rättsliga grunder som åberopas till stöd för kravet.

Redbet Holding AB anser att ansökan saknar legal grund då det inte föreligger, varken i svensk eller engelsk rätt, något lagstöd för så kallat ansvarsgenombrott, i detta fall moderbolags ansvar för skuld i dess nuvarande eller tidigare dotterbolag. Abbantina Malta Ltd:s påstående att Redbet Ltd inte haft någon självständig verksamhet är helt felaktigt. Redbet Ltd har under en följd av år bedrivit verksamhet med egen spellicens, egna system samt egen personal, styrelse och befattningshavare.

Redbet Holding AB överväger att vidtaga rättsliga motåtgärder mot Abbantina Malta Ltd för dess agerande i syfte att skada Redbet Holding AB och dess aktieägare genom att skapa ogrundad negativ medial uppmärksamhet.

 

 

Om Redbet

Redbet Holdings dotterbolag erbjuder poker, kasino och sportspel på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com, www.totalpoker.com, www.i4poker.com och www.doublecardrooms.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

 

 

Prenumerera på våra utskick