Datum för finansiella rapporter och årsstämma för Redbet Holding AB

2011-05-03

Ladda ner PDF

Datum för finansiella rapporter för Redbet Holding AB:

Delårsrapport januari-mars 2011: 12 maj 2011

Delårsrapport januari-juni 2011: 25 augusti 2011

Delårsrapport januari-september 2011: 3 november 2011

Bokslutskommuniké januari-december 2011: 16 februari 2012

 

Årsstämman hålls den 26 maj 2011.

 

 

Om Redbet

Redbet Holdings dotterbolag erbjuder poker, kasino och sportspel på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com, www.totalpoker.com, www.i4poker.com och www.doublecardrooms.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

 

 

Prenumerera på våra utskick