Redbet Holding offentliggör memorandum avseende nyemission

2010-09-14

Ladda ner PDF

Styrelsen för Redbet Holding AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende pågående nyemission med företrädesrätt. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida, www.redbetholding.com.

Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 10 september 2010 har företrädesrätt att för två (2) befintliga aktier teckna tre (3) nya aktier. Teckningskursen är 0,60 kr per aktie. Teckning med stöd av företrädesrätt sker genom kontant betalning under tiden från och med den 15 september 2010 till och med den 4 oktober 2010. Handel med teckningsrätter äger rum på NASDAQ OMX First North under perioden från och med den 15 september 2010 till och med den 29 september 2010.

Företrädesemissionen är till sin helhet garanterad av Bolagets huvudägare.

Anmälningssedlar och informationsbrev kommer att vara direktregistrerade aktieägare tillhanda den 15 september. Aktieägare som har sina aktier registrerade hos förvaltare får informationen från sin förvaltare.

 

Styrelsen, Redbet Holding AB (publ)

 

Om Redbet

Redbet Holdings dotterbolag erbjuder poker, kasino och sportspel på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick