Redbet rapporterar sjunkande spelintäkter under mars 2010

2010-04-21

Ladda ner PDF
Pressmeddelande, 21 april 2010 Redbet rapporterar sjunkande spelintäkter från slutet av februari vilket fortsatte under mars. Intäktsminskningen är hänförlig till pokerspel.

Jörgen Andersson, VD Redbet Holding AB ”I bokslutskommunikén för 2009, rapporterade Redbet en ökning av de genomsnittliga dagsintäkterna med 12 procent under de första sex veckorna 2010 jämfört med fjärde kvartalet 2009. Vi har därefter sett fallande dagsintäkter från slutet av februari vilket fortsatte under mars. Dagens handelsstopp i Redbet-aktien kan tyckas drastiskt men då vi såg en tydlig negativ kursrörelse, i kombination med att vi har anledning att anta att denna information riskerat kunna bli känd för en vidare krets, beslutade vi därför i samråd med First North att stoppa handeln och gå ut med denna information för att undvika spekulationer. Vår bedömning är dock att vi med vårt starka spelerbjudande kommer att kunna vända trenden och öka såväl antalet aktiva spelare som spelintäkt per spelare. Jag kommer att återkomma med detaljer kring detta i samband med publiceringen av rapporten för första kvartalet 2010.” Den fullständiga rapporten för första kvartalet 2010 publiceras den 27 april 2010.

Prenumerera på våra utskick