Nomineringskommitténs förslag till styrelse i Redbet Holding AB (publ)

2010-03-17

Ladda ner PDF
Pressmeddelande, 17 mars 2010 Redbet Holdings nomineringskommitté föreslår att årsstämman 2010 väljer avgående verkställande direktören Torvald Bohlin till ny styrelseledamot i bolaget. Vidare föreslås omval av Mats Enquist, John Ekman, Eric Leijonhufvud och Anders Svensson. Mats Enquist föreslås bli omvald som styrelsens ordförande. Peter Mellqvist har avböjt omval.

Nomineringskommitténs ledamöter samt information om nuvarande styrelseledamöter framgår på Redbet Holdings hemsida www.redbetholding.com. Kommitténs övriga förslag presenteras i kallelsen till Redbet Holdings årsstämma. Årsstämman äger rum tisdagen den 27 april 2010 i Stockholm.

Prenumerera på våra utskick