Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Pressmeddelande, 21 december 2009

2009-12-21

Ladda ner PDF
Redbet – ledande befattningshavare förvärvar teckningsoptioner

Redbet Holding AB:s årsstämma antog den 30 juni 2009 styrelsens förslag till incitamentsprogram 2009/2012 avseende teckningsoptioner. Ledande befattningshavare inom Redbet har idag förvärvat totalt 485 000 optioner. Bland andra har VD Torvald Bohlin och styrelseordförande Mats Enquist förvärvat 115 000 respektive 100 000 optioner. Varje förvärvad option ger rätt att under tiden 1 januari-30 juni 2012 teckna en ny aktie till teckningskursen 25,70 kr per aktie.

Prenumerera på våra utskick