Redbet beslutar avstämningsdag för split.

2009-07-13

Ladda ner PDF

Styrelsen för Redbet Holding AB (publ) har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2009, att fastställa avstämningsdag för den uppdelning av aktier (s.k. split) 5:1 som årsstämman beslutat, till den 22 juli 2009. Sista dag för handel innan uppdelningen av aktier beräknas till den 17 juli 2009. Första dag för handel efter uppdelningen av aktier beräknas till den 20 juli 2009. Uppdelningen av aktier innebär att antalet utestående aktier ökas från 2 064 839 aktier till 10 324 195 aktier.

Prenumerera på våra utskick