Redbet Holding AB (publ) delårsrapport januari – september 2008

2008-11-11

Ladda ner PDF
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 56 329 tkr (18 476 tkr), en ökning med 205 %. Januari till september uppgick nettoomsättningen till 153 030 tkr (38 450 tkr), en ökning med 298 %.
• Kvartalets rörelseresultat uppgick till 6 168 tkr (2 491 tkr). Januari till september uppgick rörelseresultatet till 24 246 tkr (947 tkr). Resultatet är belastat med goodwillavskrivningar om 1 790 tkr, förlikningskostnad gentemot aktieägare i EB Nordic om 2 000 tkr.
• Nettoresultatet för tredje kvartalet uppgick till 5 736 tkr (2 079 tkr). Nettoresultatet för perioden januari till september uppgick till 19 391 tkr (335 tkr).
• Kvartalets nettoresultat per aktie uppgick till 2,78 kr (1,01 kr). För perioden januari till september uppgick nettoresultatet per aktie till 9,39 kr (0,16 kr).
• Kvartalets resultat har vidare belastats med kostnader för förberedelser av flytt av spelverksamhet till Malta samt negativa valutaeffekter.
• Antalet registrerade kunder i koncernens spelbolag vid kvartalets slut uppgick till 118 889 st.

.

Prenumerera på våra utskick