Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport oktober 2008

2008-11-11

Ladda ner PDF
• Omsättningen för oktober uppgick till 20 015 tkr, vilket var i paritet med föregående månad (20 194 tkr september).

• Omsättningen för oktober motsvarar en rullande årstakt uppgående till 240 Mkr (242 Mkr september).

.

Prenumerera på våra utskick