Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport september 2008

2008-10-09

Ladda ner PDF
• Omsättningen för september uppgick till 20 194 tkr, motsvarande en tillväxt på 14,8 % jämfört med föregående månad, augusti (17 593 tkr).

• Omsättningen för september motsvarar en rullande årstakt uppgående till 242 Mkr
(211 Mkr augusti)

Månadsrapport för oktober rapporteras 11 november.
Kvartalsrapport för tredje kvartalet rapporteras 11 november.


Prenumerera på våra utskick