Redbet Holding och EB Nordics huvudägare har nått en förlikning.

2008-09-11

Ladda ner PDF
EB Nordic AB och dess huvudägare har idag nått en förlikning med Redbet Holding AB vilket medför att huvudägarna drar tillbaka sin stämning mot Redbet Holding AB i Tingsrätten.

Uppgörelsen innebär att Redbet Holding AB ersätter EB Nordics huvudägare med totalt 2 Mkr att jämföra med det ursprungliga ersättningskravet om 12,8 Mkr

I en kommentar till förlikningen med Redbet Holding säger Philip Linde, VD i EB Nordic:
-"Vi är självklart väldigt nöjda med uppgörelsen, samtidigt som det känns principiellt viktigt. Vi kan nu lägga det här tråkiga bakom oss och fokusera framåt."

- Styrelsen för Redbet Holding AB fattade ett välgrundat beslut hösten 2006 när den beslutade avbryta förvärvet av EB Nordic. Det är tråkigt med ett sådant efterspel och en utdragen och kostsam rättsprocess är inget som gagnar någon part. Det är därför glädjande att vi nått en förlikning med ägarna till EB Nordic, säger Jonas Sundvall, VD Redbet Holding AB

Prenumerera på våra utskick