Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport augusti 2008

2008-09-11

Ladda ner PDF
• Omsättningen för augusti uppgick till 17 593 tkr, motsvarande en tillväxt på 2,7 % jämfört med föregående månad, juli (17 126 tkr).

• Omsättningen för augusti motsvarar en rullande årstakt uppgående till 211 Mkr (206 Mkr juli)


Månadsrapport för september rapporteras 9 oktober
Kvartalsrapport för tredje kvartalet rapporteras 11 november.

Prenumerera på våra utskick