Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport juli 2008

2008-08-14

Ladda ner PDF

• Omsättningen för juli uppgick till 17 126 tkr, vilket är i paritet med juni (17 235 tkr).
• Juli månad är normalt den säsongsmässigt svagaste månaden.
• Omsättningen för juli motsvarar en rullande årstakt uppgående till 206 Mkr (207 Mkr juni)

Kvartalsrapport för andra kvartalet publiceras den 26 augusti.

.

Prenumerera på våra utskick