Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport maj 2008

2008-06-05

Ladda ner PDF
• Omsättningen för maj uppgick till 16 805 tkr, vilket är i paritet med april (16 677 tkr).

• Trots den säsongsmässigt lägre aktiviteten och åtskilliga favoritsegrar i den lettiska sportspelsverksamheten, har koncernen fortsatt att skapa tillväxt.

• Omsättningen för maj motsvarar en rullande årstakt uppgående till 201 Mkr (200 Mkr april)

Omsättningsrapport för juni rapporteras 9 juli.
Kvartalsrapport för andra kvartalet rapporteras 26 augusti.

Prenumerera på våra utskick