Redbet omsättningsrapport april 2008

2008-05-06

Ladda ner PDF
• Omsättningen för Redbetkoncernen i april uppgick till 16 677 tkr.
• Månadens omsättning motsvarar en ökning med 5,9 % jämfört med föregående månad.
• Omsättningen för april motsvarar en rullande årstakt uppgående till 200 Mkr (189 Mkr mars)

Omsättningsrapport för maj rapporteras 5 juni, omsättningsrapport för juni rapporteras 9 juli.
Kvartalsrapport för andra kvartalet rapporteras 26 augusti.

Prenumerera på våra utskick