Redbets kommande månadsrapportering.

2008-05-05

Redbetkoncernens månatliga omsättningsrapportering under andra kvartalet 2008 publiceras följande datum:

April månads omsättningsrapport offentliggörs den 6 maj 2008.
Maj månads omsättningsrapport offentliggörs den 5 juni 2008.
Juni månads omsättningsrapport offentliggörs den 9 juli 2008.

.

Prenumerera på våra utskick