Krav mot Redbet justerat till 12,8 Mkr

2008-04-17

Ladda ner PDF
Tre av EB Nordic ABs huvudägare har sedan tidigare stämt Redbet Holding AB (publ) med krav på ersättning till följd av att Redbet avbröt förvärvet av EB Nordic under hösten 2006. I ett pressmeddelande i februari 2008 kommunicerade EB Nordic att dess huvudägare kan komma att justera sitt ersättningskrav från ursprungliga 4,4 Mkr till 51,25 Mkr. Nyligen justerade huvudägarna sitt ersättningskrav i tingsrätten, dock inte till 51,25 Mkr utan till 12,8 Mkr.

Redbet bestrider fortsatt kravet och menar att förvärvserbjudandet till EB Nordics aktieägare återkallades på goda grunder.

.

Prenumerera på våra utskick