Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport mars 2008

2008-04-10

Ladda ner PDF
• Omsättningen i mars uppgick till 15 748 tkr.
• Månadens omsättning motsvarar en ökning med 7,7 % jämfört med föregående månad.
• Omsättningen för mars motsvarar en rullande årstakt uppgående till 189 Mkr (175 Mkr februari).

Kvartalsrapporten för första kvartalet offentliggörs den 6 maj.

Prenumerera på våra utskick