Redbet Holding AB (publ) kallar till Årsstämma

2008-04-04

Ladda ner PDF
Styrelsen för Redbet Holding AB (publ) har idag beslutat kalla till årsstämma tisdagen den 6 maj 2008.

Styrelsen har bl.a. beslutat föreslå årsstämman besluta om emissionsbemyndigande enligt vad som framgår av kallelsen som bifogas i sin helhet, Bilaga, och som även innehåller övriga uppgifter inför årsstämman.

Kallelsen kommer annonseras i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet inom de närmaste dagarna.

.

Prenumerera på våra utskick