Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport februari 2008

2008-03-07

Ladda ner PDF
• Omsättningen i februari uppgick till 14 617 tkr.
• Månadens omsättning motsvarar en ökning med 10 % jämfört med föregående månad.
• Omsättningen för februari motsvarar en rullande årstakt uppgående till 175 Mkr (159 Mkr januari)

Mars månads omsättningsrapport offentliggörs den 10 april 2008.

Prenumerera på våra utskick