Leif T Carlsson ny ordförande i Redbet Holding AB (publ)

2008-01-30

Ladda ner PDF
Styrelsen beslutade idag att Leif T Carlsson efterträder Lars Ekstedt på ordförandeposten i Redbet Holding AB. Vid Redbet Holdings senaste ordinarie bolagsstämma den 29 Maj 2007 beslutades att bolaget skulle lösa problematiken med Lars Ekstedts dubbla roller, dels som ordförande i styrelsen för Redbet Holding AB, dels som VD i Redbet Holding AB:s engelska dotterbolag Redbet Limited. Som en följ av detta lämnar nu Lars Ekstedt sin post som ordförande och ledamot av styrelsen i Redbet Holding AB. Lars Ekstedt fortsätter sitt engagemang i Redbetkoncernen med att fokusera på sitt arbete som VD för koncernens bolag Redbet Ltd, en position han innehaft sedan 2004.

Leif T Carlsson har lång internationell erfarenhet som verkställande direktör och styrelseledamot i olika branscher och har arbetat i Redbet Holdings styrelse sedan starten 2005.
Med Leif T Carlsson som ny ordförande bibehålls kontinuiteten i styrelsens arbete under bolagens expansiva skede.

Prenumerera på våra utskick