Marknadsdomstolens domslut i Unibets talan mot Redbetbolagen.

2008-01-22

Ladda ner PDF
Marknadsdomstolen meddelade idag dom i tvisten mellan Unibet och Redbet. Domstolen lämnade Unibets talan mot Redbet Holding AB utan bifall. Unibet döms att ersätta Redbet Holding AB dess rättegångskostnader. I samma dom förbjuder Marknadsdomstolen Redbet Ltd, vid vite, att vid marknadsföring av speltjänster använda de formuleringar som prövats i målet. Redbet Ltd skall ersätta Unibet för hälften av dess rättegångskostnader. Genom domstolens ogillande av Unibets talan mot Redbet Holding AB innebär domen att Redbet-koncernen endast skall ersätta Unibet för rättegångskostnader uppgående till 10 000 kronor.

Hösten 2006 inlämnade Unibet en stämningsansökan mot Redbet Ltd och Redbet Holding AB för brott mot marknadsföringslagen med anledning av vissa uttryck på en av Redbet Ltd tillfälligt upprättad hemsida.

– Det är glädjande att Marknadsdomstolen fastslagit att Redbet Holding AB inte kan ställas till ansvar för Redbet Ltd’s marknadsföring. Vi välkomnar också Marknadsdomstolens bedömning att marknadsföringen varken misskrediterade eller renommésnyltade på Unibet även om den ansågs vara ovederhäftig och vilseledande enligt marknadsföringslagen, säger Jonas Sundvall, VD Redbet Holding AB. Målet avser en kampanj som marknadsfördes under en begränsad period hösten 2006 och är sedan länge inte aktuell.

Prenumerera på våra utskick