Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport december 2007

2008-01-10

Ladda ner PDF
• Omsättningen i december uppgick till 11 324 tkr (11 310 tkr november)
• Totalt för hela Q4 uppnåddes en omsättning på 32 541 tkr vilket motsvarar en ökning från Q3 med 76 %
• Omsättningen i december motsvarar en rullande årstakt uppgående till 136 Mkr (136 Mkr november)
• Den fortsatt goda tillväxten i december återspeglas i koncernens bibehållna omsättningsnivå trots färre spelbara objekt i segmentet för sportspel, samt den negativa inverkan på spelaraktiviteten som decembers helger alltid innebär

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007 offentliggörs den 22 februari 2008. Koncernen avser fortsätta med månatlig omsättningsrapportering under första kvartalet 2008. Januari månads omsättningsrapport offentliggörs den 7 februari 2008.

Prenumerera på våra utskick