Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport oktober 2007

2007-11-06

Ladda ner PDF
I Redbet Holding AB’s delårsrapport för tredje kvartalet 2007 meddelades att bolaget inför månatlig rapportering av bolagens omsättning för respektive månad fram till årsskiftet.


• Nettoomsättningen för oktober månad uppgick 9 907 tkr
• Tillväxten jämfört med månatligt snitt för tredje kvartalet blev 61 %
• Omsättningen motsvarar en rullande årstakt uppgående till närmare 120 Mkr


Redbet Ltd har under november månad påbörjat lanseringen av bolagets senaste tjänst Whitebet som förväntas bidra med ytterligare tillväxt framöver. Koncernen ser idag ingen tendens till avmattning i den pågående tillväxten.

.

Prenumerera på våra utskick