Redbet Holding slutför förvärv av Teletoto Ltd

2007-05-02

Ladda ner PDF
Redbet Holding AB (publ) har idag slutfört förvärvet av det lettiska spelbolaget Teletoto Ltd. Det ursprungliga offentliggörandet av affären skedde den 23 april i år. Finansiering av förvärvet sker genom nyemittering av 294 117 Redbet aktier.

Teletoto Ltd är verksamt i Lettland under de välkända varumärkena Optibet och Latbet. Bolaget innehar sedan 1999 den enda bookmakinglicensen (National Gaming License) i Lettland. Verksamheten bedrivs för närvarande via tjugo betting shops i ett flertal städer men bolaget kommer inom kort att lansera Internetspel under existerande tillstånd.

Teletoto redovisade Q1 2007 en nettoomsättning om ca 2 Mkr med ett positivt resultat. Kassabehållningen uppgår till drygt 4 Mkr.

Redbet betalar motsvarande 294 117 nyemitterade Redbet aktier för Teletoto Ltd, vilket motsvarar en utspädning om 14,24%.

Prenumerera på våra utskick