Redbet Holding fullföljer förvärv av Pullman Gaming

2007-04-17

Ladda ner PDF
• Redbet Holding AB (publ) fullföljer förvärv av Pullman Gaming NV

• Finansiering av förvärvet sker genom nyemittering av 238 000 Redbet aktier

Pullman Gaming är ett bolag registrerat i Nederländska Antillerna. Företaget äger och driver speltjänsterna Gold Club Casino, Gold Club Games samt Total Poker. Gold Club Casino etablerades 1997 av Boss Media som ett av världens första Internet Casino. Total Poker etablerades 2002. Gold Club, vars kunder huvudsakligen återfinns i Tyskland, Mellan- och Syd-Europa samt delar av Asien, innehar en fullt operativ spelplattform med en kunddatabas på drygt 60 000 spelare.

– Förvärvet av Pullman Gaming ger oss tillgång till en plattform för vidare expansion i framförallt Central- och Östeuropa. Gold Club kommer att bli en viktig produkt i vårt erbjudande och är ett betydande steg i vårt arbete att göra oss mindre beroende av enskilda marknader och produkter. Bedömningen är att Pullman Gaming kommer bidra positivt till Redbets resultat för 2007, säger Jonas Sundvall, VD Redbet Holding.

Redbet betalar motsvarande 238 000 nyemitterade Redbet aktier för Pullman Gaming NV, vilket motsvarar en utspädning om 13,4%.

Prenumerera på våra utskick