Redbet avbryter förvärv efter omförhandling

2007-04-13

Ladda ner PDF
• Redbet Holding AB (publ) kommunicerade den 16 februari 2007 om påkallande av option om förvärv av bolag verksamt på pokermarknaden

• Redbet avbryter förvärvet efter omförhandling

• Redbet blir istället leverantör av speltjänster till legatopoker.com

Påkallandet av den option som tidigare kommunicerats avsåg förvärv av Holdem Consulting AB, en framgångsrik affiliateaktör verksam på den skandinaviska marknaden.

Affiliateaktörerna Holdem.se, Rakeback.se samt Rakemenot.com kommer gemensamt bilda en struktur som avser etablera speltjänster under varumärket legatopoker.com. Redbet Holding har, efter gemensam överenskommelse med ägarna till Holdem Consulting AB, valt att stödja denna affär genom att avbryta förvärvet av Holdem Consulting AB. Istället kommer Redbet Ltd bli leverantör av speltjänster till legatopoker.com. Avtalet inbegriper Poker, Casino och sportspelstjänster.

Legatopoker kommer från starten ha tillgång till ett av Skandinaviens mest intressanta kundunderlag vilket borgar för en snabb och lönsam expansion tillsammans med Redbet.

- Det är mycket positivt att få förtroendet att bli leverantör till Legatopoker som har förutsättning att snabbt bli en betydande aktör på spelmarknaden och därmed öka intjäningen hos Redbet. Detta är en bekräftelse av vår affärsidé och attraktiviteten i vårt erbjudande, säger Jonas Sundvall, VD Redbet Holding.

Prenumerera på våra utskick