Redbet växer på pokermarknaden.

2006-11-24

Ladda ner PDF
Redbet har idag tecknat ett optionsavtal om att förvärva 100 procent av aktierna i ett bolag verksamt på pokermarknaden. Optionen löper tom 15 januari 2007 och erläggs kontant beroende på det ekonomiska utfallet under en period om 18 månader.

”Detta är ett led i Redbets strategi att bli en betydande aktör på den skandinaviska marknaden. Bolaget har lång erfarenhet och många nöjda kunder i sitt nätverk. Affären är mycket betydelsefull och kommer att påverka Redbets intäkter och resultat positivt. Spelöverskottet beräknas öka med ca 35 Mkr under 2007”, säger Jonas Sundvall, VD Redbet Holding.

Redbet har i samband med listningen på First North lämnat en prognos för 2006 och 2007 med intäkter om 29,6 mkr respektive 87,0 mkr. Den fastlagda prognosen för 2006 kommer ej att uppnås då tillväxten i verksamheten förskjuts framåt i tiden med cirka ett kvartal. Redbets nuvarande årstakt för omsättningen är i paritet med prognosen för 2006. Förvärvet av bolaget medför att intäktsprognosen för 2007 kommer överträffas. Styrelsen kommer att återkomma med en ny prognos för 2007 i samband med nästa rapporttillfälle.

Prenumerera på våra utskick