Redbet återkallar bud på EB Nordic

2006-11-14

Ladda ner PDF
Redbet Holding AB (publ) (”Redbet”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 11 oktober 2006 ett erbjudande till aktieägarna i EB Nordic AB (publ) (”EB Nordic”) om att överlåta sina aktier i EB Nordic till Redbet mot betalning i form av nyemitterade aktier i Redbet. Redbets styrelse har idag beslutat återkalla erbjudandet.

Redbet offentliggjorde genom pressmeddelande den 11 oktober 2006 ett erbjudande till EB Nordics aktieägare om att överlåta sina aktier i EB Nordic till Redbet mot erhållande av vederlag i form av nyemitterade aktier i Redbet. Sedan erbjudandet offentliggjordes har den ekonomiska situationen i EB Nordic visat sig inte motsvara vissa uppgifter som låg till grund för utformningen av erbjudandet. Härutöver föreligger omständigheter, som Redbets styrelse inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörande av erbjudandet, men som bedöms kunna ha en negativ påverkan på EB Nordics resultat och försäljning. Styrelsen för Redbet har i båda fallen bedömt att det handlar om väsentliga förhållanden.

Redbets styrelse konstaterar därmed att villkor för erbjudandets fullföljande inte är uppfyllda. Styrelsen har övervägt möjligheterna att trots detta fullfölja erbjudandet, men konstaterar att förutsättningar saknas, varför man idag har beslutat återkalla erbjudandet till EB Nordics aktieägare.Stockholm den 14 november 2006

Redbet Holding AB (publ)

StyrelsenDetta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick