Redbets bud på EB Nordic försenat

2006-09-21

Ladda ner PDF

De pågående förhandlingarna med EB Nordic angående ett sammangående löper enligt plan. Redbet har valt att genomföra en bredare due diligence än vad som tidigare planerats vilket resulterar i en något försenad tidplan. Bolaget är emellertid tillfreds med de uppgifter som hittills framkommit under due diligence-processen. Parterna har av denna anledning kommit överens om att fortsätta förhandlingarna och ett erbjudande till EB Nordics aktieägare kommer att presenteras inom kort.

Prenumerera på våra utskick