First North beviljar listning av Redbet

2006-07-11

Ladda ner PDF
OMX har godkänt ansökan från Redbet Holding AB angående listning på First North som är en del av den nordiska OMX börsen. Handeln i Redbet-aktien på First North påbörjas den 14 juli 2006 under kortnamnet ”RBET”.

”Vi är mycket nöjda med att processen är klar och vi ser med stor tillförsikt på framtiden. Listningen på First North stärker vårt varumärke och kommer att påverka vår verksamhet positivt. I och med tillskottet från emissionslikviden kan vi idag säkerställa driften av Redbet Holding AB utan ytterligare kapitalanskaffningar innan ett positivt resultat är uppnått.” säger Lars Ekstedt, styrelseordförande Redbet Holding AB. Redbet Holding AB har valt Mangold Fondkommission AB som Certified Advisor.

Prenumerera på våra utskick