Redbet till First North – tillförs 12 mkr

2006-07-04

Ladda ner PDF
• Redbet tillförs 12 mkr före emissionskostnader • Redbet-aktien beräknas listas på First North den 14 juli 2006

”Trots den senaste tidens oro på marknaden har intresset för Redbet-aktien varit stort. Vi är mycket nöjda med resultatet av processen som vi ser som en stor framgång. Emissionslikviden på 12 mkr beräknas täcka vårt kapitalbehov framöver.” säger Jonas Sundvall, VD Redbet Holding AB. Antalet tecknade aktier uppgår till 184 616 vilket motsvarar 80 procent av det ursprungliga erbjudandet på 231 000 aktier . Försäljningspriset uppgick till 65 kronor per aktie. Totalt tillförs bolaget 12 miljoner kronor före emissionskostnader. Cirka 84 procent av de tecknade aktierna tecknades av institutioner och allmänheten. Resterande 16 procent tecknades av Mangold Fondkommission. Handeln i Redbet-aktien på First North beräknas påbörjas den 14 juli 2006 under kortnamnet ”RBET”. Bolagets huvudaktieägare har förbundit sig att inte avyttra innehavda aktier i Bolaget förrän tidigast 12 månader efter första handelsdag på First North. Mangold Fondkommission agerar som Bolagets finansiella rådgivare i samband med nyemissionen.

Prenumerera på våra utskick