Information om det offentliga uppköpserbjudandet från Entain

Den 7 januari 2021 offentliggjorde Entain ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Enlabs. För mer information om budet, se Entain's webbplats, entaingroup.com. Enlabs styrelses oberoende budkommitté rekommenderar aktieägarna att acceptera budet. Den oberoende budkommitténs fullständiga uttalande finns tillgängligt nedan och den fairness opinion som inhämtats från Mangold finnstillgänglig här.

Transaktionsdokument