Notering på First North Growth Market

Enlabs AB (publ) togs upp till handel på First North den 14 juli 2006.

Viktig information

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de börser som ingår i Nasdaq OMX. First North Growth Market är en multilateral handelsplattform (på engelska: Multilateral Trading Facility eller MTF) och har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. De regleras i stället av ett mindre omfattande regelverk anpassat till mindre tillväxtbolag. Att placera i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på First North är därför generellt mer riskfyllt än att investera i ett bolag vars aktier är listade för handel på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier handlas på First North Growth Market har en Certified Adviser som säkerställer att alla tillämpliga regelverk följs. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

Enlabs har utsett Redeye AB som Certified Adviser.

REDEYE AB

Mäster Samuelsgatan 42
111 57 Stockholm
+46 (0)8 121 576 90 / [email protected]