Listing First North Growth Market

Enlabs AB (publ) togs upp till handel på First North den 14 juli 2006.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. First North Growth Market är en multilateral handelsplattform (På engelska: Multilateral Trading Facility eller MTF) och har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag vars aktier är upptagna till handel på First North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, utan regleras istället av ett mindre omfattande regelverk anpassade till mindre tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på First North är därför generellt mer riskfylld än en placering i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att tillämpliga regelverk efterlevs. Nasdaq OMX Stockholm AB godkänner ansökningar för upptagande av handel på First North. Nordic Leisures aktier upptogs till handel på First North den 14 juli, 2006.

Enlabs har utsett Redeye AB som Certified Adviser.

REDEYE AB

Mäster Samuelsgatan 42
111 57 STOCKHOLM
+46 (0)8 121 576 90 / [email protected]