Finansiell kalender

Kommande händelser

23 February 2021
Bokslutskommuniké 2020
15 April 2021
Årsredovisning 2020
06 May 2021
Delårsrapport januari – mars 2021
10 May 2021
Årsstämma 2021
18 August 2021
Delårsrapport januari – juni 2021
02 November 2021
Delårsrapport januari – september 2021
15 February 2022
Bokslutskommuniké 2021