Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Valberedning

Valberedningen består av representanter för de tre största aktieägarna i bolaget, alternativt av en sammanslutning av ägare (ägargrupp), och har till uppgift att utvärdera styrelsens sammansättning och kompetensbehov. Valberedningen föreslår också kandidater till styrelsen som väljs på bolagsstämman och bereder ärenden gällande styrelsens ersättning.