Styrelsen

Styrelsen för Enlabs och dess arbete

Styrelsens arbete

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen för Enlabs AB har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Niklas Braathen

Styrelseordförande

Född 1963, Styrelseordförande sedan maj 2013. Tidigare styrelseledamot från maj 2011 till maj 2013.

Niklas har lång erfarenhet av spelbranschen och startade verksamhet i egen regi inom densamma redan 1985 efter sin högskoleutbildning inom ekonomi och juridik. Han har därefter verkat från Riga, Lettland, där han inom spelsektorn bl.a 1989 grundade bolagsgruppen Baltic Gaming, som bedrev verksamhet framförallt i Östeuropa i form av en kedja av licensierade spelautomathallar och casinon. År 2005 sammanslogs bolagsgruppens baltiska verksamheter med det Estniska bolaget Olympic Entertainment Group (OEG) vilket på hösten 2006 noterades på börsen i Tallinn. År 2007 sålde Niklas ett Lettiskt spelföretag- Optibet, till Enlabs AB (dåvarande Redbet Holding AB), och kom i och med detta att bli bolagets största ägare. Niklas är styrelseordförande i det helägda dotterbolaget Lifland Gaming AB som är koncernens holdingbolag för samtliga spelverksamheter, och sitter i flera av de utländska koncernbolagens styrelser, han har vidare ett antal styrelseuppdrag i utländska bolag verksamma inom bank, finans, fastighets- och spelbranschen. Niklas är styrelseordförande i Erlinghundra AB, vilket bolag äger 13 779 577 aktier i Enlabs.

Niklas är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare och beroende i förhållande till större aktieägare.

Peter Åström

Styrelseledamot

Född 1966, styrelseledamot sedan maj 2013.

Peter har suttit i bolagets styrelse sedan 2013 och har lång erfarenhet av ledande positioner inom olika företag, bland annat som VD för Scanditoy, Alga och Entraction Holding. Han har en civilekonomexamen från Umeå universitet och har även under sju år arbetat inom mediekoncernen Schibsted, bland annat som ansvarig för Aftonbladet Nya Medier, Hierta Venture och Finnmer. Peter är styrelseledamot i ett flertal bolag inom Enlabs koncernen, samt i Elias Software AB och Sportway AB. Peter äger 638 261 aktier i Enlabs.

Peter är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Robert Andersson

Styrelseledamot

Född 1977, styrelseledamot sedan maj 2020

Robert är styrelseledamot sedan maj 2020 och är även VD för Net Gaming. Tidigare var Robert VD för Enlabs mellan 2018 och 2020. Robert studerade Computer Science vid Stockholms Universitet och har även lång erfarenhet av ledande positioner inom olika företag, bland annat som VD för Catena Media och River. Innan dess jobbade han på spelutvecklaren DICE i Stockholm med ansvar för affärsutveckling. Robert är även styrelseordförande i
spelutvecklaren Isbit game. Robert äger 70 000 st aktier i Enlabs.Robert är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Staffan Dahl

Styrelseledamot

Född 1974, styrelseledamot sedan maj 2017

Staffan är idag VD för Elias Software och har drygt tolv års erfarenhet av media- och tv-branschen. Staffan har 3,5 års utbildning inom ekonomi samt media och kommunikationsvetenskap. Han är även grundare av Sportway AB samt har haft ledande positioner som VD för Miinto Sverige AB och försäljnings- och marknadsdirektör på spelföretaget Entraction Holding AB. Staffan äger 79 500 st aktier i Enlabs.

Staffan är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Christian Haupt

Styrelseledamot

Född 1968, styrelseledamot sedan maj 2018

Christian har lång erfarenhet av spelbranschen och är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi. Han grundade Expekt.com 1999 som såldes tio år senare och har sedan dess investerat och haft ägarintressen i diverse bolag med anknytning till spelbranschen. Förutom sitt engagemang i gaming så har Christian även grundat lakritstillverkaren Haupt Lakrits. Christian äger indirekt 5 640 714 aktier i Enlabs.

Christian är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.