Revisor

Niklas Renström, Auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21
113 97 Stockholm

Revisorn valdes vid årsstämman i maj 2020 för perioden fram till nästa årsstämma.