Våra marknader

Enlabs är den ledande iGamingoperatören i Baltikum, både när det gäller marknadsandelar och varumärkeskännedom om flaggskeppet Optibet. Baltikum är och förblir Enlabs huvudmarknad. Samtidigt har tekniska och organisatoriska investeringar tillsammans med ett ökat kundfokus gjort det möjligt för oss att skapa en produkt i världsklass. Med det i bagaget är vi nu redo att ta med oss erbjudandet utanför hemmamarknaderna och söka nya möjligheter bortom Baltikum.

Drygt 90% av våra spelintäkter kommer från reglerade marknader där vi har erfordrade spellicenser, betalar spelskatt och följer de övriga regleringsmässiga krav som ställs. Vi kallar detta hållbara intäkter.

Enlabs markets

Enlabs huvudmarknader är marknader där Enlabs för en aggressiv tillväxtstrategi.
Operationella marknader är där Enlabs är verksamma utan att betrakta det som en huvudmarknad.
Marknader av intresse är marknader där Enlabs planerar att göra inträde inom tolv månader.

Enlabs verksamhet bedrivs i tre geografiska nav: Central- och Östeuropa (CEE), Nord- och Västeuropa (NWE) och tillväxtmarknader (EM).

CEE är vårt viktigaste nav, och där har vi en aggressiv tillväxtstrategi. Centrum för navet är Baltikum. Enlabs är den totalt sett största iGamingoperatören i Baltikum, och målet är nu förstaplatsen i vart och ett av de tre baltiska länderna. I början av 2020 förvärvades en mindre landbaserad spelverksamhet i Belarus, en affär som öppnar dörren för nätspel i landet. Lanseringen väntas ske under 2021. En annan marknad av intresse i regionen är Ukraina, som reglerades 2020. Gemensamt för marknaderna i detta nav är höga inträdeshinder och en utpräglad lokal anpassning.

Nord- och Västeuropa (NWE) utgörs för närvarande av två marknader: Finland och Sverige. Enlabs är operativa i Finland, där vi för en måttlig och väl genomtänkt tillväxtstrategi på en marknad med mycket stor konkurrens. Den svenska spelmarknaden reglerades 2019. Enlabs har spellicens i Sverige, och vi kommer vara fullt operativa där före utgången av 2020 med målet att uppnå en stabilt lönsam tillväxt.

På tillväxtmarknaderna finns Enlabs stora globala potential. Vi gillar att utforska och söka nya vägar för våra varumärken i regioner med lägsta möjliga inträdeshinder. Peru och Chile är våra första operationella marknader i Latinamerika, där flera nya länder nu står på tur.