Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Vår historia


2019

Enlabs fortsätter växa organiskt och är nu den största iGamingoperatören i Baltikum med varumärket Optibet.

Optibet utses till årets bästa nätcasino vid MBGS-galan.

I december genomförs förvärvet av KDB Game Ltd, en licensierad landbaserad spelverksamhet i Belarus. Genom affären öppnas dörren för nätspelslicens i landet.

2018

I november 2018 byter bolaget namn från Nordic Leisure AB till Enlabs AB.

Under året lanseras Solutions, ett nytt affärsområde som utvecklar och levererar tekniska lösningar till andra företag (B2B). I Solutions-erbjudandet ingår en spelplattform och bettingprodukter.

I oktober introduceras Enlabs varumärke Optibet online på den litauiska marknaden och finns nu i alla tre baltiska länder. Optibet lanseras live på företagets nya spelplattform – en viktig milstolpe i det utvecklingsprojekt som startade 2016.

Under året genomförs stora ledningsförändringar för att spegla skiftet från ett teknikinriktat företag till en verksamhet med större fokus på kunden.

2017

Bolaget ger sig in i affiliate-segmentet genom förvärvet av två ledande casinoföretag. Och i juli konsolideras Kama Net och Future Lead Generation. Koncernens verksamhet delas upp i två affärsområden: Nätspel och Media.

I september förvärvas den licensierade litauiska speloperatören Baltic Bet, en affär som ger tillträde till den reglerade nätspelsmarknaden.

Den reglerade nätspelsverksamheten i Lettland och Estland uppvisar hög tillväxttakt. Bakgrunden är omfattande produktförbättringar som gör att alltfler går över från offline- till onlinespel. Dessutom vidtar myndigheterna åtgärder som leder till en ökad överflyttning från oreglerade till reglerade nätspelsmarknader.

2016

I juli 2016 genomförs en lönsam försäljning av Betting Promotion och Tain.

I september outsourcar NLAB verksamheten inom Food & Beverage till en extern operatör i syfte att fokusera fullt på iGaming.

I november förvärvas Maltabaserade BestBet Group. På så vis får NLAB en fast förankring på Malta, en attraktiv varumärkesportfölj och ett utökat produktsegment som nu även rymmer poker och bingo.

NLAB genomför betydande ledningsförändringar och riktar fokus mot iGamingverksamheten i Baltikum.

I november inleder NLAB också arbetet med att utveckla en ny spelplattform som stöder ett obegränsat antal marknader, varumärken och spel.

2015

Under året läggs ett publikt bud på Betting Promotion Sweden AB med underkoncernen Tain Gaming. Detta innebär att NLAB blir ägare till knappt 95% av bolagen, som verkar inom B2B-segmentet. Genom affären utökas det totala antalet anställda till omkring 220.

2014

Försäljningen av Redbet Gaming slutförs. Licens erhålls och verksamhet startas i Estland. I slutet av året arbetar cirka 130 anställda i bolagsgruppen.

2013

Nordic Leisure AB säljer Redbet Gaming Ltd och därmed sin ursprungsverksamhet. Bolagets kontor flyttas från Stockholm till Sigtuna, och all spelverksamhet inordnas inom dotterbolaget Lifland Gaming AB, som i sin tur har helägda operativa verksamheter och kontor i Tallinn, Riga och Malta där verksamhet bedrivs under två varumärken – Optibet och GoldClubCasino. Hösten 2013 har Lifland ungefär 120 anställda. I december fattar styrelsen beslut om en eventuellt breddad affärsinriktning.

2012

I september byter Redbet Holding AB namn till Nordic Leisure AB. Redbet Gaming Ltd utökar sin portfölj av casinospel och SIA Optibet lanserar casino på Optibet.lv.

2011

Redbet Gaming Ltd förvärvar tre spelverksamheter: i4Poker, DoubleCardrooms och Heypoker. Optibet öppnar sin tjugonde spelbutik i Lettland.

2010

I samband med fotbolls-VM i juni introduceras Live betting via Redbet.com och Optibet.lv . Redbets verksamhet i England avvecklas.

2009

Live casino lanseras och Redbet anpassar sin pokerverksamhet till den generella marknadsutvecklingen och börjar avveckla B2B-verksamheten. Slutliga spellicenser erhålls från LGA (Lotteries and Gaming Authority) på Malta. Verksamheten kring Redbet.com och Whitebet.com flyttas från England till Malta.

2008

De Maltabaserade koncernbolagen Redbet Malta (Hldg) Ltd och Redbet Gaming Ltd bildas och inleder processen att söka spellicens på Malta. SIA Optibet introducerar onlinespel via Optibet.lv.

2007

Redbet Holding AB förvärvar det lettiska spelbolaget SIA Teletoto (byter senare namn till SIA Optibet) som driver verksamhet via spelbutiker i Lettland under varumärket Optibet. Vidare sker förvärv av Pullman Gaming NV som driver och äger varumärkena Gold Club Casino, Gold Club Games och TotalPoker.

2006

Redbet Holding AB förvärvar samtliga aktier i Redbet Ltd, och Redbet Holding AB:s aktie listas på First North. Redbet inleder en ny fas i och med att den egenutvecklade oddsbörsen börjar säljas in till andra spelaktörer.

2005

Redbet Holding AB registreras hos Bolagsverket och förvärvar Redbet Technology AB. Verksamheten utökas med casinospel och poker på Redbet.com.

2004

Redbet.com lanseras och det blir möjligt att spela på odds via oddsbörsen.

2003

Oddsbörssystemet används och testas.

2002

Redbet Ltd bildas i England och arbetet med att utveckla en oddsbörs inleds. Bakom satsningen står ett antal svenska entreprenörer och dataprogrammerare med erfarenhet från spelbranschen.