Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Socialt ansvar

HÅLLBARHET

Koncernens intäkter kommer till stor del från reglerade marknader, där varje enskilt dotterbolag har de nationella licenser och tillstånd som krävs för att få bedriva spelverksamhet. På dessa marknader betalar Enlabs lokala spelskatter och följer alla regleringsmässiga krav. Enlabs definierar intäkter från reglerade marknader som hållbara intäkter. Principen är att alltid fullt ut följa de bestämmelser som gäller på de marknader där verksamheten bedrivs. Koncernens fyra fokusområden är regelefterlevnad, ansvarsfullt spelande, socialt ansvar och övergripande transparens i verksamheten.

REGELEFTERLEVNAD

Regelefterlevnad handlar om att uppfylla de licenskrav som ställs av nationella spelmyndigheter i Estland, Lettland, Litauen, Belarus, Sverige och Malta. Enlabs följer de olika lagar och bestämmelser som gäller i respektive land. Dessa nationella regelverk innehåller bland annat begränsningar i fråga om reklam, bonusar och produkter samt bestämmelser om spelskatter, certifiering, kapitalkrav och att spelarmedel ska hållas åtskilda från bolagets. Där ryms också bestämmelser om kundkännedom, åtgärder för att förhindra penningtvätt och rapportering till spelmyndigheter. För Enlabs är regelefterlevnad en självklar del i att bedriva företag och betala skatt ett sätt att ge tillbaka till samhället. IT-avdelningen säkerställer att verksamheten följer alla gällande rutiner för skydd och säkerhet av bland annat kunddata och allmänna dataskyddsbestämmelser (GDPR).

ANSVARSFULLT SPELANDE

Ansvarsfullt spelande handlar om att erbjuda de tryggaste och mest underhållande spelupplevelserna, så att alla kan ha glädje av företagets produkter och tjänster på sina egna villkor. Och en trygg och underhållande spelupplevelse är avhängig av att spelföretagen tar ansvar för att upptäcka personer som uppvisar ett okontrollerat spelade och ger dem verktyg för att förhindra att spelandet får negativa konsekvenser. Onlinemiljön innebär att spelarens beteende är helt transparent. Både tekniska verktyg och personlig interaktion används för att identifiera risk för spelmissbruk och hjälpa spelare att begränsa sitt spelande eller utesluta dem från spelaktiviteter. Verktyg som hjälper till att skapa en kontrollerad spelmiljö är bland annat kontobaserade begränsningar för speltid, bettinginsatser, förluster och deponeringar. Spelare kan också stänga av eller blockera sig själva direkt i sina kontoinställningar. Enlabs stöder också till fullo sådana nationella självavstängningsregister som implementerats i Estland, Lettland, Litauen, Sverige och Belarus. Alla kundsupportmedarbetare är utbildade för att kunna upptäcka tecken på osunda spelvanor och vidta lämpliga åtgärder efter behov. Enlabs har också stöttat införandet av etiska riktlinjer för nätspel i Lettland. Dessa innehåller en handlingsplan för företag som sträcker sig bortom regleringskraven i syfte att göra spelarmiljön ännu tryggare.

SOCIALT ANSVAR

Enlabs är stolta över sina insatser för att främja socialt ansvar, ett arbete som möjliggörs genom företagets bästa ambassadörer – Enlabs positiva och engagerade medarbetare. De är en förutsättning för företagets framgångar och för möjligheten att upprätthålla företagskulturen och dess kärnvärden – att initiera förändring, inspirera till glädje och skapa underhållning. Genom dessa värden anser Enlabs att man bidrar till att göra samhället lite bättre för alla. Enlabs är också mycket engagerade i lokala idrottsrörelser, sponsring till olika ligor, event och enskilda idrottare. Till exempel sponsras fotbollslandslaget både på dam- och herrsidan i Lettland och Litauen samt Tallinn Marathon. Enlabs är också huvudsponsor till de lettiska hockey- och fotbollsligorna och till det estländska volleybollförbundet och flera rallyförare. Självklart är detta en win-win-situation. Samtidigt som det ger exponering för Enlabs varumärken skapar det också möjligheter för unga idrottare att uppfylla sina drömmar och för professionella idrottare att ägna sig åt sina idrotter på heltid.

TRANSPARENS

Transparens i verksamheten är avgörande för att bedriva verksamhet på reglerade marknader. Enlabs inställning är att en nära och öppen dialog med tillsynsmyndigheterna skapar en sund marknad, där aktörer och tillsynsorgan kan arbeta tillsammans mot en hållbar marknad med färre spelrelaterade problem. Enlabs deltar aktivt i spelorganisationer på alla sina marknader i syfte att bidra till en bättre dialog mellan branschen och tillsynsmyndigheterna. Som speloperatör hanterar Enlabs dagligen tusentals transaktioner och ställs därmed inför många liknande utmaningar som finansiella institutioner. För var och en av dessa gäller strikta regler om förhindrande av penningtvätt. I det sammanhanget lägger Enlabs stor vikt vid interna rutiner, riskbedömningar och åtgärdsplaner som regelbundet revideras. Bolaget har också en egen avdelning som arbetar med rutiner för kundkännedom och förhindrande av penningtvätt.