Extrastämma i Entraction AB

Aktieägarna i Entraction AB, org. nr. 556721-0520 (”Entraction”) kallas till extrastämma onsdagen den 22 december 2021 kl 10:00, på Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna.


Kallelse till extrastämma i Entraction AB

Fullmaktsformulär (.docx)

Fullmaktsformulär (.pdf)


Enlabs AB is now part of Entain plc.

To be redirected to Entain plc website please click here